medal-hanger
MEDAL-HOME-DECORATION
bookends
wind-spinner

Biz hakda

Biziň eýeçiligimizdäki ShockSreadTM

“Dongguan Shengrui Metal Crafts Co., Ltd.” metal senetlerini dizaýn etmekde we öndürmekde ýöriteleşen hünärmen öndüriji we eksportçy. Medal asýanlar, demir çeňňekler, ýel egirijiler, bezeg metal kitaplar, metal şaý-sepler we ýöriteleşdirilen metal senetleri öndürýäris. Biz gaty amatly transport ýoly bilen Dongguan şäherinde ýerleşýäris. Önümlerimiziň hemmesi halkara hil standartlaryna laýyk gelýär. Gowy enjamlaşdyrylan desgalarymyz, ýokary hünärli işgärlerimiz we önümçiligiň ähli basgançaklarynda ýokary hilli gözegçilik bize müşderileriň umumy kanagatlanmasyny kepillendirýär. Qualityokary hilli önümlerimiz we ajaýyp müşderi hyzmatymyzyň netijesinde 50-den gowrak ýurtdan gelen müşderiler bilen işleşýäris.

Haryt

Näme üçin bizi saýlaýar?

1、8 ýyllyk zarýad beriji önümçilik tejribesi
2 100登戈瓦克işgär
3 ick Çalt we ygtybarly eltip bermek
4 、 Tejribeli hyzmat topary
Müşderi hyzmatynda 5、24 sagat
6 40 40-dan gowrak ýurtda paýlaýyş kanaly
7 choice Saýlamak üçin doly görnüşli önümler
8 、 Göçme bahasy, moda dizaýny, iň oňat perormance, ýokary hilli

Iň soňky önümler

Baidu